Μηναία 14 Ιανουαρίου – Απόδοσις Θεοφανείων

Απόδοσις – Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους ... Πλῆρες κείμενο | Share

Μηναία 6 Ιανουαρίου – Τα Άγια Θεοφάνεια

Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους ς’ καὶ ... Πλῆρες κείμενο | Share

Θεοφάνεια – Μέγας Αγιασμός

Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον Εὐχήν, ἐξερχόμεθα ἐν τῇ Κολυμβήθρᾳ, προπορευομένου τοῦ Ἱερέως μετὰ λαμπάδων καὶ τοῦ θυμιατοῦ, καὶ ... Πλῆρες κείμενο | Share

Μηναία 5 Ιανουαρίου – Προεόρτια Φώτων, Μνήμη Θεοπέμπτου, Θεωνά, Συγκλητικής

Προεόρτια τῶν Φώτων, καὶ μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Θεοπέμπτου καὶ Θεωνᾶ, καὶ τῆς Ὁσίας Συγκλητικῆς. ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Εἰς τό, ... Πλῆρες κείμενο | Share

Μηναία 3 Ιανουαρίου – Προεόρτια Φώτων, Μνήμη Μαλαχίου και Γορδίου

Προεόρτια τῶν Φώτων, καὶ μνήμη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Μαλαχίου, καὶ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Γορδίου. ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Εἰς τό, Κύριε ... Πλῆρες κείμενο | Share

Μηναία 2 Ιανουαρίου – Προεόρτια Φώτων, Μνήμη Σιλβέστρου Ρώμης

Προεόρτια τῶν Φώτων, καὶ μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Σιλβέστρου, Πάπα Ῥώμης. ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, ... Πλῆρες κείμενο | Share

Κάλαντα Φώτων Πανελλήνια

Σήμερα τὰ φῶτα κι ὁ φωτισμός, ἡ χαρὰ μεγάλη κι ὁ ἁγιασμός. Κάτω στὸν Ἰορδάνη τὸν ποταμό, κάθετ᾿ ἡ κυρά μας ἡ Παναγιά. Ὄργανo ... Πλῆρες κείμενο | Share

Παπαδιαμάντης, Αγιοβασιλειάτικα – Ένα Δοκίμιο

Δὲν εἰξεύρω ποῖος περιπλανώμενος ραψῳδὸς συνέθηκε τὰ νῦν συνήθως ὑπὸ τῶν παίδων ἀδόμενα ᾄσματα τῶν Χριστουγέννων, τοῦ Ἁγ. ... Πλῆρες κείμενο | Share

Παπαδιαμάντης, Ο Σημαδιακός

Ἀπὸ τῆς σμικροτάτης νήσου Δασκαλειοῦ ἢ ἀπὸ λέμβου ἐν τῷ λιμένι θεώμενός τις, τὴν ἑσπέραν τῆς 5 Ἰανουαρίου τοῦ ἔτους 186…, ... Πλῆρες κείμενο | Share

Page 1 of 212

Βλέπετε δημοσιεύσεις σχετικές με την λέξη-κλειδί Φώτα