Λειτουργία του Πάσχα

Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως, λέγομεν Τρισάγιον. Παναγία Τριάς…, Πάτερ ἡμῶν…, Ὅτι σοῦ ἐστιν…, Κύριε ἐλέησον, ιβ′. ... Πλῆρες κείμενο | Share

Σολωμός, Ο Λάμπρος

Ἐκλογὲς ἀπὸ τὸν Λάμπρο τοῦ Διονύσιου Σολωμοῦ — ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ I. «Ἐκειός, ποὺ ἀκούει καὶ τὴ δροσιὰ ποὺ στάει, » ... Πλῆρες κείμενο | Share

Σπεράντσας, Η Λαμπρή

Ἡ Λαμπρή — Νἄτην ἡ λαμπρὴ μὲ τὰ λουλούδια. κόψετε παιδιὰ τὴν πασχαλιὰ κι ὅλα μὲ χαρὲς καὶ μὲ τραγούδια τρέξετε ν᾿ ... Πλῆρες κείμενο | Share

Παπαδιαμάντης, Ο Αλιβάνιστος

Ἀφοῦ ἐβάδισαν ἐπί τινα ὥραν, ἀνὰ τὴν βαθεῖαν σύνδενδρον κοιλάδα, ἡ θειὰ Μολώτα, κ᾿ ἡ Φωλιὼ τῆς Πέρδικας, κ᾿ ἡ Ἀφέντρα τῆς ... Πλῆρες κείμενο | Share

Παπαδιαμάντης, Η τελευταία Βαπτιστική

Ἂν ἄλλη τις χρηστὴ γυνὴ εἶδε ποτὲ καλὰ νοικοκυριὰ εἰς τὰς ἡμέρας της, ἀναντιρρήτως εἶδε τοιαῦτα καὶ ἡ Θεία-Σοφούλα ... Πλῆρες κείμενο | Share

Παπαδιαμάντης, Χωρίς Στεφάνι

Τάχα δὲν ἦτον οἰκοκυρὰ κι αὐτὴ στὸ σπίτι της καὶ στὴν αὐλήν της; Τάχα δὲν ἦτο κι αὐτὴ ἕναν καιρὸν νέα μὲ ἀνατροφήν; Εἶχε ... Πλῆρες κείμενο | Share

Παπαδιαμάντης, Παιδική Πασχαλιά

Τὸν υἱόν της τὸν καπετὰν Κομνιανὸν τὸν ἐπαντρολογοῦσεν ἤδη ἡ γριὰ Κομνιανάκαινα, ἂν (καί) δὲν εἶχε χρονίσει ἀκόμη ἡ νύμφη ... Πλῆρες κείμενο | Share

Παπαδιαμάντης, Πάσχα Ρωμέϊκο

Ὁ μπάρμπα-Πίπης, ὁ γηραιὸς φίλος μου, εἶχεν ἑπτὰ ἢ ὀκτὼ καπέλλα, διαφόρων χρωμάτων, σχημάτων καὶ μεγεθῶν, ὅλα ἐκ παλαιοῦ ... Πλῆρες κείμενο | Share

Παπαδιαμάντης, Λαμπριάτικος Ψάλτης

Ἐὰν ὁ ἥρως τοῦ παρόντος διηγήματος ἦτο αὐτούσιος ὁ γράφων, τότε ὁ ἐπικεφαλῆς τίτλος θὰ εἶχε μᾶλλον τροπικὴν καὶ ... Πλῆρες κείμενο | Share

Page 1 of 212

Βλέπετε δημοσιεύσεις σχετικές με την λέξη-κλειδί Λαμπρή