Μηναία 15 Αυγούστου – Κοίμησις της Θεοτόκου

Μνήμη τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. ΕΝ Τῼ ΜΙΚΡῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ Εἰς τό, Κύριε ... Πλῆρες κείμενο | Share

Μηναία 14 Αυγούστου – Προεόρτια της Κοιμήσεως

Προεόρτια τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, καὶ μνήμη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Μιχαίου. ΕΙΣ ΤΟΝ ... Πλῆρες κείμενο | Share

Μηναία 25 Μαρτίου – Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰ τύχοι ὁ Εὐαγγελισμὸς ἐν Κυριακῇ. ΕΝ Τῼ ΜΙΚΡῼ ... Πλῆρες κείμενο | Share

Σφαγμένοι της Ελλάδας προσευχηθείτε! (Μετάφραση Δ. Σολωμού)

«Ἀπὸ τοὺς φοβεροὺς γκρεμνούς, τὶς χαμηλὲς κοιλάδες καὶ τὰ ψηλὰ βουνά, ἀπὸ τὴν ἐρημιὰ τῶν ποταμῶν καὶ τῆς θάλασσας, ἀπὸ ... Πλῆρες κείμενο | Share

Μηναία 21 Νοεμβρίου – Είσοδος της Θεοτόκου στον Ναό

Ἡ ἐν τῷ Ναῷ Εἴσοδος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους δ’ καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ Προσόμοια ... Πλῆρες κείμενο | Share

Μηναία 20 Νοεμβρίου – Εισόδια της Θεοτόκου, Μνήμη Γρηγορίου Δεκαπολίτου και Πρόκλου ΚΠόλεως

Τὰ Προεόρτια τῆς ἐν τῷ Ναῷ εἰσόδου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, καὶ μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ᾑμων Γρηγορίου τοῦ Δεκαπολίτου, ... Πλῆρες κείμενο | Share

Πεντζίκης, Αγαπώ την Ορθόδοξο Ελληνική Εκκλησία του Χριστού

Ἀγαπῶ τὴν Ἐκκλησία· τὴν Ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. … Ἐξηγοῦσα σὲ φίλους, ὅτι ἡ αἰσθηματικὴ αὐτὴ ... Πλῆρες κείμενο | Share

Μηναία 1 Οκτωβρίου – Αγία Σκέπη της Θεοτόκου, Μνήμη Ανανίου και Ρωμανού του Μελωδού

Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνανίου, ἑνὸς τῶν Ἑβδομήκοντα, καὶ τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ῥωμανοῦ τοῦ Μελῳδοῦ. ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ ΤΗΣ ... Πλῆρες κείμενο | Share

Καρκαβίτσας, Τα Λόγια της Πλώρης: Θείον Όραμα

Δὲ λέτε, ρὲ παιδιά, τίποτα νὰ ζεσταθοῦμε; Καὶ μὲ τὸ λόγο φάνηκε μαῦρο κορμὶ στὴν ἀνοιχτὴ θυρίδα, κύλησε ἀπὸ τὴ σκάλα κάτω ὁ ... Πλῆρες κείμενο | Share

Page 1 of 41234

Βλέπετε δημοσιεύσεις σχετικές με την λέξη-κλειδί Παναγία