Νάσος Βαγενάς, Χριστούγεννα του Σεφέρη και του Παπαδιαμάντη

Τὰ λογοτεχνικὰ κείμενα μὲ θέμα καταστάσεις καὶ αἰσθήματα τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὶς ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων εἶναι τόσα, ποὺ θὰ ... Πλῆρες κείμενο | Share

Χριστούγεννα στην ποίησή μας, του Δ. Κοσμόπουλου

«Ἐὰν τὸ Πάσχα εἶναι ἡ λαμπροτάτη τοῦ Χριστιανισμοῦ ἑορτή, τὰ Χριστούγεννα βεβαίως εἶναι ἡ συγκινητικωτάτη» γράφει στὴν ... Πλῆρες κείμενο | Share

Παπαδιαμάντης, Η Παναγία η Γλυκοφιλούσα

Ἐπάνω εἰς τὸν βράχον ἦτο κτισμένον τὸ παρεκκλήσιον, μαστιζόμενον ἀπὸ θυέλλας καὶ λαίλαπας, λικνιζόμενον ἀπὸ τὸ ἀειτάραχον ... Πλῆρες κείμενο | Share

Παπαδιαμάντης, Για την Ελληνική Μουσική

Ἰσχυρίζονται ὅτι δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ περισωθῇ ἐκ στοματικῆς παραδόσεως ἡ μουσικὴ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων· ἄρα ἡ βυζαντινὴ ... Πλῆρες κείμενο | Share

Παπαδιαμάντης, Το Μέγα Δένδρον

Ὅταν παιδίον διερχόμην ἐκεῖ πλησίον, ἐπὶ ὀναρίου ὀχούμενος, διὰ νὰ ὑπάγω νὰ ἀπολαύσω τὰς ἀγροτικάς μας πανηγύρεις, τῶν ... Πλῆρες κείμενο | Share

Παπαδιαμάντης, Ένα δοκίμιο για τα Θεοφάνεια

Σήμερον ἡ Ἐκκλησία ἡμῶν ἑορτάζει τὴν μεγάλην ἑορτὴν τῶν Θεοφανείων, καὶ ποιεῖται μνείαν τῆς βαπτίσεως τοῦ Χριστοῦ ἐν τῷ ... Πλῆρες κείμενο | Share

Παπαδιαμάντης, Αγιοβασιλειάτικα – Ένα Δοκίμιο

Δὲν εἰξεύρω ποῖος περιπλανώμενος ραψῳδὸς συνέθηκε τὰ νῦν συνήθως ὑπὸ τῶν παίδων ἀδόμενα ᾄσματα τῶν Χριστουγέννων, τοῦ Ἁγ. ... Πλῆρες κείμενο | Share

Παπαδιαμάντης, Δοκίμιο για τα Χριστούγεννα

Ἐὰν τὸ Πάσχα εἶναι ἡ λαμπροτάτη τοῦ Χριστιανισμοῦ ἑορτή, τὰ Χριστούγεννα βεβαίως εἶναι ἡ γλυκυτάτη καὶ συγκινητικωτάτη, καὶ ... Πλῆρες κείμενο | Share

Παπαδιαμάντης, Η Κοιμάμενη Βασιλοπούλα

Ἐκειὸς εἶν᾿ ἡ ἐλπίς μας, ὁ Μεσσίας, ἐκειὸς τοῦ Γένους ὁ ἐγδικητής, ὀποῦ κοιμᾶται στὰ ὑπόγεια τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας. ... Πλῆρες κείμενο | Share

Page 1 of 41234

Βλέπετε δημοσιεύσεις σχετικές με την λέξη-κλειδί Παπαδιαμάντης