Χωρίς τον Χριστό ο κόσμος δεν θα υπήρχε

Ἂν δὲν ἐρχότανε στὸν κόσμο ὁ Χριστός, ὁ κόσμος δὲ θὰ ὑπῆρχε, γιατὶ θά ‘πρεπε ἢ νὰ χαλάσει ἢ νὰ γίνει σὰν κόλαση. Ποιός ... Πλῆρες κείμενο | Share

Πασκάλ, ο Χριστός κρύβεται απ όσους δεν τον ποθούνε

Κρυφοφανερώθηκε στὸν κόσμο μ’ ἕναν τέτοιο τρόπο, ὥστε νὰ δώσει κάποια φανερὰ σημάδια ἀπ’ ὅπου νὰ Τὸν καταλάβουνε κεῖνοι ... Πλῆρες κείμενο | Share

Πασκάλ, Ο Χριστός κι εμείς

Ὁ Χριστὸς θὰ βρίσκεται σὲ ἀγωνία ὣς τὸ τέλος τοῦ κόσμου· γιὰ τοῦτο δὲν πρέπει νὰ κοιμηθεῖ κανένας σ’ ὅλον τὸν καιρὸ ... Πλῆρες κείμενο | Share

Πασκάλ, Δύο άγνοιες

Οἱ δίκαιοι δὲ γνωρίζουνε τὰ καλὰ ἔργα τους, κ’ οἱ ἁμαρτωλοὶ δὲ γνωρίζουνε τὶς ἁμαρτίες τους. Κ’ οἱ δυό τους θὰ ποῦνε στὴ ... Πλῆρες κείμενο | Share

Πασκάλ, Η απιστία είναι δυστυχία, ανοησία και κακία

Κανένα πρᾶγμα δὲ δείχνει περισσότερη πνευματικὴ ἀδυναμία, ὅσο τὸ νὰ μή γνωρίζει κανένας πόση δυστυχία ἔχει ὅποιος ἄνθρωπος ... Πλῆρες κείμενο | Share

Πασκάλ, Απορία για τον προορισμό του ανθρώπου

Ἂν ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι φτιαγμένος γιὰ τὸ Θεό, γιατί δὲν εἶναι φτυχισμένος μ’ ἄλλο τίποτα, παρὰ μονάχα μὲ τὸ Θεό; Κι′ ἂν ... Πλῆρες κείμενο | Share

Βλέπετε δημοσιεύσεις σχετικές με την λέξη-κλειδί Πασκάλ Σκέψεις