Λειτουργία του Πάσχα

Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως, λέγομεν Τρισάγιον. Παναγία Τριάς…, Πάτερ ἡμῶν…, Ὅτι σοῦ ἐστιν…, Κύριε ἐλέησον, ιβ′. ... Πλῆρες κείμενο | Share

Τριώδιο, Η Μεγάλη Εβδομάδα: Μεγάλο Σάββατο

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Περὶ ὥραν δεκάτην τῆς ἡμέρας σημαίνει. Εὐλογήσαντος δὲ τοῦ ἱερέως, ἀρχομένου τοῦ Λυχνικοῦ, λέγομεν τὸν ... Πλῆρες κείμενο | Share

Τριώδιο, Η Μεγάλη Εβδομάδα: Μεγάλη Παρασκευή

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Περὶ ὥραν η’ σημαίνει. Εὐλογήσαντος δὲ τοῦ Ἀρχιερέως ἢ τοῦ Ἱερέως, ἀρχόμεθα τοῦ Λυχνικοῦ. καὶ μετὰ ... Πλῆρες κείμενο | Share

Τριώδιο, Η Μεγάλη Εβδομάδα: Μεγάλη Πέμπτη

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Μετὰ τὸν Προοιμιακόν, καὶ τὴν συνήθη Στιχολογίαν, τά, Πρὸς Κύριον. εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχ. ... Πλῆρες κείμενο | Share

Τριώδιο, Η Μεγάλη Εβδομάδα: Μεγάλη Τετάρτη

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Μετὰ τὸν Προοιμιακὸν καὶ τά, Πρὸς Κύριον, εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους ι′ καὶ ψάλλομεν τὰ ... Πλῆρες κείμενο | Share

Τριώδιο, Η Μεγάλη Εβδομάδα: Μεγάλη Τρίτη

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Μετὰ τὸν Προοιμιακόν, ἡ συνήθης Στιχολογία τῶν, Πρὸς Κύριον. Εἰς δὲ τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους ... Πλῆρες κείμενο | Share

Τριώδιο, Η Μεγάλη Εβδομάδα: Μεγάλη Δευτέρα

ΕΙΣ ΤΟ ΛΥΧΝΙΚΟΝ Μετὰ τὸν Προοιμιακὸν εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους ς’, καὶ ψάλλομεν τὰ ἑπόμενα, Στιχηρὰ ... Πλῆρες κείμενο | Share

Σολωμός, Εις τον θάνατον της Αιμιλίας Ροδόσταμο

1. Καὶ εἴδανε τὸ ξόδι σου μὲ τὴν κεροδοσιά σου. 2. Στὴ θύρα τὴν ὁλόχρυση τῆς Παντοδυναμίας, Πνεύματα μύρια παλαιά, πνεύματα μύρια ... Πλῆρες κείμενο | Share

Σολωμός, Ο Κρητικός

Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸν Κρητικὸ (1833) τοῦ Διονύσιου Σολωμοῦ XVII. … Ἐκοίταα, κι ἤτανε μακριὰ ἀκόμη τ᾿ ἀκρογιάλι· «ἀστροπελέκι μου ... Πλῆρες κείμενο | Share

Page 1 of 3123

Βλέπετε δημοσιεύσεις σχετικές με την λέξη-κλειδί Πάσχα