Μηναία 24 Μαρτίου – Προεόρτια του Ευαγγελισμού

Προεόρτια τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους ι′ καὶ ... Πλῆρες κείμενο | Share

Μηναία 2 Φεβρουαρίου – Υπαπαντή του Κυρίου

Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου, καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. ΕΝ Τῼ ΜΙΚΡῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ Εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν ... Πλῆρες κείμενο | Share

Ακολουθία Αγίας Ελισάβετ 24 Απριλίου

Μετὰ τὸν Προοιμιακὸν εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἱστῶμεν στίχους δ΄ καὶ ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Προσόμοια· Ἦχος α΄. Τῶν οὐρανίων ... Πλῆρες κείμενο | Share

Μηναία 1 Φεβρουαρίου – Προεόρτια Υπαπαντής, Μνήμη Τρύφωνος

Τὰ προεόρτια τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος ... Πλῆρες κείμενο | Share

Μηναία 14 Ιανουαρίου – Απόδοσις Θεοφανείων

Απόδοσις – Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους ... Πλῆρες κείμενο | Share

Μηναία 6 Ιανουαρίου – Τα Άγια Θεοφάνεια

Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους ς’ καὶ ... Πλῆρες κείμενο | Share

Θεοφάνεια – Μέγας Αγιασμός

Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον Εὐχήν, ἐξερχόμεθα ἐν τῇ Κολυμβήθρᾳ, προπορευομένου τοῦ Ἱερέως μετὰ λαμπάδων καὶ τοῦ θυμιατοῦ, καὶ ... Πλῆρες κείμενο | Share

Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών

ΩΡΑ ΠΡΩΤΗ Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως, ἀρχόμεθα τοῦ Τρισαγίου. Εἶτα τό, Δεῦτε προσκυνήσωμεν, γ′ καὶ Στιχολογοῦμεν τοὺς ... Πλῆρες κείμενο | Share

Μηναία 5 Ιανουαρίου – Προεόρτια Φώτων, Μνήμη Θεοπέμπτου, Θεωνά, Συγκλητικής

Προεόρτια τῶν Φώτων, καὶ μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Θεοπέμπτου καὶ Θεωνᾶ, καὶ τῆς Ὁσίας Συγκλητικῆς. ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Εἰς τό, ... Πλῆρες κείμενο | Share

Page 1 of 51234...Last »

Βλέπετε δημοσιεύσεις σχετικές με την λέξη-κλειδί Ψαλτική