Άγιος Σωφρόνιος Σαχάρωφ, Μόνο μέσα από τα παθήματα κερδίζουμε την θεία χάρη

Εν τη εσχάτη αυτής τελειώσει εκάστη υπόστασις θα λάβη το οριστικόν δι’ όλην την αιωνιότητα όνομα, γνωστόν μόνον εις τον Θεόν και ... Πλῆρες κείμενο | Share

Άγιος Σωφρόνιος Σαχάρωφ, Η σημασία της μετάνοιας

Κατά την επί δεκαετίας διακονίαν μου ως πνευματικού παρετηρησα μετά λύπης ότι σπάνιοι είναι οι άνθρωποι οι κατανοούντες εν ... Πλῆρες κείμενο | Share

Σωφρόνιος Σαχάρωφ, Η μακρά περίοδος της δοκιμασίας

Εν τη αρχή ο άνθρωπος ελκύεται προς τον Θεόν δια της δωρεάς της χάριτος, όταν δε προσελκυσθή άρχεται η μακρά περίοδος της ... Πλῆρες κείμενο | Share

Πασκάλ, ο Χριστός κρύβεται απ όσους δεν τον ποθούνε

Κρυφοφανερώθηκε στὸν κόσμο μ’ ἕναν τέτοιο τρόπο, ὥστε νὰ δώσει κάποια φανερὰ σημάδια ἀπ’ ὅπου νὰ Τὸν καταλάβουνε κεῖνοι ... Πλῆρες κείμενο | Share

Πασκάλ, Ο Χριστός κι εμείς

Ὁ Χριστὸς θὰ βρίσκεται σὲ ἀγωνία ὣς τὸ τέλος τοῦ κόσμου· γιὰ τοῦτο δὲν πρέπει νὰ κοιμηθεῖ κανένας σ’ ὅλον τὸν καιρὸ ... Πλῆρες κείμενο | Share

Βλέπετε δημοσιεύσεις σχετικές με την λέξη-κλειδί Σωτηρία