Μηναία 15 Αυγούστου – Κοίμησις της Θεοτόκου

Μνήμη τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. ΕΝ Τῼ ΜΙΚΡῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ Εἰς τό, Κύριε ... Πλῆρες κείμενο | Share

Μηναία 14 Αυγούστου – Προεόρτια της Κοιμήσεως

Προεόρτια τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, καὶ μνήμη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Μιχαίου. ΕΙΣ ΤΟΝ ... Πλῆρες κείμενο | Share

Μηναία 25 Μαρτίου – Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰ τύχοι ὁ Εὐαγγελισμὸς ἐν Κυριακῇ. ΕΝ Τῼ ΜΙΚΡῼ ... Πλῆρες κείμενο | Share

Μηναία 24 Μαρτίου – Προεόρτια του Ευαγγελισμού

Προεόρτια τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους ι′ καὶ ... Πλῆρες κείμενο | Share

Μηναία 26 Δεκεμβρίου – Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου

Ἡ σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Στιχολογία οὐ γίνεται. Εἰς δὲ τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους ς’ ... Πλῆρες κείμενο | Share

Μηναία 21 Νοεμβρίου – Είσοδος της Θεοτόκου στον Ναό

Ἡ ἐν τῷ Ναῷ Εἴσοδος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους δ’ καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ Προσόμοια ... Πλῆρες κείμενο | Share

Μηναία 20 Νοεμβρίου – Εισόδια της Θεοτόκου, Μνήμη Γρηγορίου Δεκαπολίτου και Πρόκλου ΚΠόλεως

Τὰ Προεόρτια τῆς ἐν τῷ Ναῷ εἰσόδου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, καὶ μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ᾑμων Γρηγορίου τοῦ Δεκαπολίτου, ... Πλῆρες κείμενο | Share

Μηναία 1 Οκτωβρίου – Αγία Σκέπη της Θεοτόκου, Μνήμη Ανανίου και Ρωμανού του Μελωδού

Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνανίου, ἑνὸς τῶν Ἑβδομήκοντα, καὶ τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ῥωμανοῦ τοῦ Μελῳδοῦ. ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ ΤΗΣ ... Πλῆρες κείμενο | Share

Μηναία 12 Σεπτεμβρίου – Γενέθλιον της Θεοτόκου (Απόδοσις)

Ἡ Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς. Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου. ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Μετὰ τὸν Προοιμιακόν, τοῦ ... Πλῆρες κείμενο | Share

Page 1 of 212

Βλέπετε δημοσιεύσεις σχετικές με την λέξη-κλειδί Θεοτόκος