Τριώδιο, Η Μεγάλη Εβδομάδα: Μεγάλο Σάββατο

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Περὶ ὥραν δεκάτην τῆς ἡμέρας σημαίνει. Εὐλογήσαντος δὲ τοῦ ἱερέως, ἀρχομένου τοῦ Λυχνικοῦ, λέγομεν τὸν ... Πλῆρες κείμενο | Share

Τριώδιο, Η Μεγάλη Εβδομάδα: Μεγάλη Παρασκευή

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Περὶ ὥραν η’ σημαίνει. Εὐλογήσαντος δὲ τοῦ Ἀρχιερέως ἢ τοῦ Ἱερέως, ἀρχόμεθα τοῦ Λυχνικοῦ. καὶ μετὰ ... Πλῆρες κείμενο | Share

Τριώδιο, Η Μεγάλη Εβδομάδα: Μεγάλη Πέμπτη

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Μετὰ τὸν Προοιμιακόν, καὶ τὴν συνήθη Στιχολογίαν, τά, Πρὸς Κύριον. εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχ. ... Πλῆρες κείμενο | Share

Τριώδιο, Η Μεγάλη Εβδομάδα: Μεγάλη Τετάρτη

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Μετὰ τὸν Προοιμιακὸν καὶ τά, Πρὸς Κύριον, εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους ι′ καὶ ψάλλομεν τὰ ... Πλῆρες κείμενο | Share

Τριώδιο, Η Μεγάλη Εβδομάδα: Μεγάλη Τρίτη

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Μετὰ τὸν Προοιμιακόν, ἡ συνήθης Στιχολογία τῶν, Πρὸς Κύριον. Εἰς δὲ τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους ... Πλῆρες κείμενο | Share

Τριώδιο, Η Μεγάλη Εβδομάδα: Μεγάλη Δευτέρα

ΕΙΣ ΤΟ ΛΥΧΝΙΚΟΝ Μετὰ τὸν Προοιμιακὸν εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους ς’, καὶ ψάλλομεν τὰ ἑπόμενα, Στιχηρὰ ... Πλῆρες κείμενο | Share

Βλέπετε δημοσιεύσεις σχετικές με την λέξη-κλειδί Τριώδιο