Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών

ΩΡΑ ΠΡΩΤΗ Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως, ἀρχόμεθα τοῦ Τρισαγίου. Εἶτα τό, Δεῦτε προσκυνήσωμεν, γ′ καὶ Στιχολογοῦμεν τοὺς ... Πλῆρες κείμενο | Share

Πεντζίκης, Αγαπώ την Ορθόδοξο Ελληνική Εκκλησία του Χριστού

Ἀγαπῶ τὴν Ἐκκλησία· τὴν Ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. … Ἐξηγοῦσα σὲ φίλους, ὅτι ἡ αἰσθηματικὴ αὐτὴ ... Πλῆρες κείμενο | Share

Καβάφης, Ουκ έγνως

Οὐκ ἔγνως — Γιὰ τὲς θρησκευτικὲς μας δοξασίες – ὁ κοῦφος Ἰουλιανὸς εἶπεν «Ἀνέγνων, ἔγνων, κατέγνων». Τάχατες μᾶς ... Πλῆρες κείμενο | Share

Καβάφης, Στην εκκλησία

Στὴν ἐκκλησία — Τὴν ἐκκλησίαν ἀγαπῶ, τὰ ἑξαπτέρυγά της τὰ ἀσήμια τῶν σκευῶν, τὰ κηροπήγια της, τὰ φῶτα, τὶς εἰκόνες της, ... Πλῆρες κείμενο | Share

Καβάφης, Μανουήλ Κομνηνός

Μανουὴλ Κομνηνός — Ὁ βασιλεὺς κὺρ Μανουὴλ ὁ Κομνηνὸς μία μέρα μελαγχολική του Σεπτεμβρίου αἰσθάνθηκε τὸν θάνατο κοντά. Οἱ ... Πλῆρες κείμενο | Share

Δροσίνης, Ο Δικέφαλος

Στὴν πόρτα τῆς Ἁγια-Σοφιᾶς, ποὺ σφάλισεν ἑνὸς ἀγγέλου χέρι. διπλοσφαγμένος ἔπεσ᾿ ὁ Δικέφαλος ἀπ᾿ τ᾿ ἄπιστο μαχαίρι. Στὴν ... Πλῆρες κείμενο | Share

Νίκος Χατζηκυριάκος Γκίκας, Η βυζαντινή τέχνη προσέφερε τα Πάντα

Στὴν βυζαντινὴ ζωγραφικὴ δὲν θὰ συναντήσουμε τὰ νατουραλιστικὰ στοιχεῖα ποὺ παρατηρήσαμε στὴν Ἰταλικὴ Πρῶτο-Ἀναγέννηση ... Πλῆρες κείμενο | Share

Βυζαντινά Κάλαντα Χριστουγέννων (Σιναϊτική αλφαβητική ακροστοιχίδα)

Ἦχος α´. Ῥυθμὸς τετράσημος. Ἄναρχος Θεὸς καταβέβηκεν καὶ ἐν τῇ Παρθένῳ κατώκοισεν ερου ρεμ ερου ρεμ ρερου ρερου ρερου ... Πλῆρες κείμενο | Share

Καβάφης, Πάρθεν

Αὐτὲς τὲς μέρες διάβαζα δημοτικὰ τραγούδια, γιὰ τ᾿ ἄθλα τῶν κλεφτῶν καὶ τοὺς πολέμους, πράγματα συμπαθητικά· δικά μας, ... Πλῆρες κείμενο | Share

Page 1 of 212

Βλέπετε δημοσιεύσεις σχετικές με την λέξη-κλειδί Βυζάντιο