Μηναία 2 Φεβρουαρίου – Υπαπαντή του Κυρίου

Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου, καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. ΕΝ Τῼ ΜΙΚΡῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ Εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν ... Πλῆρες κείμενο | Share

Μηναία 1 Φεβρουαρίου – Προεόρτια Υπαπαντής, Μνήμη Τρύφωνος

Τὰ προεόρτια τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος ... Πλῆρες κείμενο | Share

Μηναία 6 Ιανουαρίου – Τα Άγια Θεοφάνεια

Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους ς’ καὶ ... Πλῆρες κείμενο | Share

Μηναία 25 Δεκεμβρίου – Χριστούγεννα

Ἡ κατὰ Σάρκα Γέννησις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Iησοῦ Χριστοῦ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, ... Πλῆρες κείμενο | Share

Σφαγμένοι της Ελλάδας προσευχηθείτε! (Μετάφραση Δ. Σολωμού)

«Ἀπὸ τοὺς φοβεροὺς γκρεμνούς, τὶς χαμηλὲς κοιλάδες καὶ τὰ ψηλὰ βουνά, ἀπὸ τὴν ἐρημιὰ τῶν ποταμῶν καὶ τῆς θάλασσας, ἀπὸ ... Πλῆρες κείμενο | Share

Σολωμός, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι

ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ Α´ I. Τότες ἐταραχτήκανε τὰ σωθικά μου, καὶ ἔλεγα πὼς ἦρθε ὥρα νὰ ξεψυχήσω· κ᾿ εὑρέθηκα σὲ σκοτεινὸ τόπο καὶ ... Πλῆρες κείμενο | Share

Σολωμός, Ο Λάμπρος

Ἐκλογὲς ἀπὸ τὸν Λάμπρο τοῦ Διονύσιου Σολωμοῦ — ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ I. «Ἐκειός, ποὺ ἀκούει καὶ τὴ δροσιὰ ποὺ στάει, » ... Πλῆρες κείμενο | Share

Διονύσιος Σολωμός, Εις Μοναχήν

Πρoς τὴν κυρὰ Ἄννα Μαρία Ἀναστασία Γουράτο Γεωργομίλα, ὅταν ἑντύθηκε τὸ ἀγγελικὸ σχῆμα εἰς τὸ μοναστήρι τῶν Ἁγίων Θεοδώρου ... Πλῆρες κείμενο | Share

Χωρίς τον Χριστό ο κόσμος δεν θα υπήρχε

Ἂν δὲν ἐρχότανε στὸν κόσμο ὁ Χριστός, ὁ κόσμος δὲ θὰ ὑπῆρχε, γιατὶ θά ‘πρεπε ἢ νὰ χαλάσει ἢ νὰ γίνει σὰν κόλαση. Ποιός ... Πλῆρες κείμενο | Share

Page 1 of 3123

Βλέπετε δημοσιεύσεις σχετικές με την λέξη-κλειδί Χριστός