Μηναία 26 Μαρτίου – Σύναξις Αρχιστρατήγου Γαβριήλ

Τῌ ΚΣΤ’ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Ἡ σύναξις τοῦ Ἀρχιστρατήγου Γαβριήλ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν ... Πλῆρες κείμενο | Share

Μηναία 25 Μαρτίου – Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰ τύχοι ὁ Εὐαγγελισμὸς ἐν Κυριακῇ. ΕΝ Τῼ ΜΙΚΡῼ ... Πλῆρες κείμενο | Share

Μηναία 26 Δεκεμβρίου – Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου

Ἡ σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Στιχολογία οὐ γίνεται. Εἰς δὲ τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους ς’ ... Πλῆρες κείμενο | Share

Μηναία 25 Δεκεμβρίου – Χριστούγεννα

Ἡ κατὰ Σάρκα Γέννησις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Iησοῦ Χριστοῦ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, ... Πλῆρες κείμενο | Share

Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών

ΩΡΑ ΠΡΩΤΗ Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως, ἀρχόμεθα τοῦ Τρισαγίου. Εἶτα τό, Δεῦτε προσκυνήσωμεν, γ′ καὶ Στιχολογοῦμεν τοὺς ... Πλῆρες κείμενο | Share

Νάσος Βαγενάς, Χριστούγεννα του Σεφέρη και του Παπαδιαμάντη

Τὰ λογοτεχνικὰ κείμενα μὲ θέμα καταστάσεις καὶ αἰσθήματα τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὶς ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων εἶναι τόσα, ποὺ θὰ ... Πλῆρες κείμενο | Share

Καρκαβίτσας, Τα Λόγια της Πλώρης: Θείον Όραμα

Δὲ λέτε, ρὲ παιδιά, τίποτα νὰ ζεσταθοῦμε; Καὶ μὲ τὸ λόγο φάνηκε μαῦρο κορμὶ στὴν ἀνοιχτὴ θυρίδα, κύλησε ἀπὸ τὴ σκάλα κάτω ὁ ... Πλῆρες κείμενο | Share

Ντίκενς, Κάλαντα των Χριστουγέννων

I. ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΟΥ ΜΑΡΛΕΪ Παραμονὴ Χριστουγέννων. Σκυμμένος πάνω ἀπ᾿ τὸ γραφεῖο του, ὁ Ἐμπενέζερ Σκροῦτζ δούλευε ἀσταμάτητα. Τὸ ... Πλῆρες κείμενο | Share

Τέλλος Άγρας, Χριστούγεννα

Χριστούγεννα — Ὄξω πέφτει ἀδιάκοπα καὶ πυκνὸ τὸ χιόνι, κρύα καὶ κατασκότεινη κι ἀγριωπὴ ἡ νυχτιά. Εἶναι ἡ στέγη ὁλόλευκη, ... Πλῆρες κείμενο | Share

Page 1 of 41234

Βλέπετε δημοσιεύσεις σχετικές με την λέξη-κλειδί Χριστούγεννα